Odbornost, respekt, empatie...

MUDr. Hynek Kudělka, MBA

Vedoucí lékař

MUDr. Alena Kudělková

Dětská gynekologie

MUDr. David Matura

Prenatální diagnostika

MUDr. Petar Gráf

Onkogynekologie

MUDr. Jan Pavlíček Ph.D.

Kardiolog, fetální echokardiografie

MUDr. Petr Langer

Prenatální diagnostika

MUDr. Petr Capka

Gynekolog

MUDr. Jakub Přichystal

Gynekolog

MUDr. Veronika Lindnerová

Gynekolog

MUDr. Zdenka Tvarůžková

Gynekolog

MUDr. Marie Raszyková

Gynekolog

MUDr. Michaela Tomanová

Gynekolog

MUDr. Lukáš Pasnišin

Gynekolog

MUDr. Veronika Pasnišin

Gynekolog

MUDr. Marcel Gärtner

Urogynekologie

MUDr. Ivo Pospíšil

Anestezilog

MUDr. Svatopluk Velkoborský

Anestezilog