Odbornost, respekt, empatie...

CTG kardiotokografie

Umožňuje lékařům kontrolovat stav plodu těsně před porodem i během porodu

CTG kardiotokografie je vyšetření které monitoruje srdeční činnost plodu a děložní kontrakce.

Z výsledného grafu je pak lékař schopný poznat stav plodu. Prohlídka je bezbolestná a neohrožuje ani nastávající matku, ani samotný plod.

Vyšetření je schopno rychle odhalit nitroděložní ohrožení plodu nedostatkem kyslíku nebo poruchy děložní činnosti a lékaři jsou tak schopni včas zakročit v případě ohrožení miminka.

Vyšetření se provádí od 32. týdne a to při každé následující kontrole u lékaře. Nejprve jednou za 14. dní, od 36. týdne pravidelně každý týden. Při přenášení dítěte se provádí každé dva dny, případně i častěji. 

CTG se využívá i v průběhu samotného porodu při monitorování stavu miminka v závislosti na děložní činnosti.